Novela zákona o cestnej premávke od 01.01.2014

22.01.2014 15:04

Ministerstvo vnútra vypracovalo novelu zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Zbierky, ktorá nadobudla platnosť práve od 01.01.2014. Priniesla novinky pre občanov vcelku pozitívne. Výpis a porovnanie oproti predchádzajúcim rokom bude uvedený dole.

Elektronizácia evidencie vozidiel

Oproti predchádzajúcim rokom ide o úplnú novinku, a prostriedky k jej uskutočneniu (elektronický systém a prepojenie databází) by mali byť sprístupnené v prvom polroku tohoto roka. Úkony ako je:

  • kúpa/predaj vozidla
  • zmena farby vozidla
  • zmena bydliska vlastníka vozidla atď.

bude možné riešiť elektronicky, čím sa občan môže úspešne vyhnúť celodennému čakaniu na dopravnom inšpektoráte v prípade že tam nemáte nejakého spriazneného úradníka, ako to už na Východnom Slovensku býva. K identifikácii má poslúžiť nový občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii v podobe čipovej karty. Identifikujete sa tak jednoducho elektronicky z pohodlia vašeho domova. Takto bude možné previesť akýkoľvek evidenčný úkon vrátane zmeny vlastníka vozidla. V prípade zmeny vlastníka bude požadovaný aj elektronický podpis. (Popravde som na to celkom zvedavý ako to bude vyzerať v praxi a koľko únikov dát a podvodov sa nechá urobiť prostredníctvom infikovaných počítačov a neskúsenej počítačovej verejnosti.)

Ďalej prostredníctvom zjednotenia databáz obchodného a živnostenského registra s evidenčným systémo otvorí nové možnosti a uľahčí život podnikateľom pri zmenách. Systém prinesie uľahčenie občanom (a starosť šrotoviskám) pri totálnom vyradzovaní áut (šrotovaním). Občan už nebude musieť utekať s osvedčením na dopravný inšpektorát. O vyradenie zošrotovaného vozidla sa postará firma, ktorá automobil likvidovala.

Zjednodušil sa aj proces dočasného vyradzovania vozidla z cestnej premávky. Už nebude nutné papierovať najprv na obvodnom úrade dopravy a potom na polícii, ale celá maškaráda sa presunie do kompetencie polície, takže vybavíte jednu vec na jednom mieste (konečne). Podobná situácia nastáva pri prestavbe vozidla. Kompetencie sa presúvajú už len na obvodný úrad dopravy, takže na políciu už nebudete musieť.

Nové zákazy, nové povinnosti, nové postihy

S novým rokom nové povinnosti a postihy. Zhrnieme si tie najzaujímavejšie.

  • 3x a dosť sa mení na 5x a dosť  - odobratie vodičského preukazu až po spôsobení piatich dopravných nehôd počas piatich rokov s následkami na živote alebo zdraví. Predtým to bolo 3x za 5 rokov bez ohľadu na spôsobené škody na zdraví.
  • zníženie pokuty za bežné priestupky z 60€ na 50€ - kto by nevedel čo sú bežné priestupky, tak napríklad nesprávne parkovanie, nezapnuté svetlá, nedanie smerovky, či prekročenie povolenej rýchlosti v obci najviac o 20 km/hod a mimo obce najviac o 30 km/hod medzi ne patria. Za to Vás už "páni" môžu pokutovať do výšky len 50€. Pán minister Kaliňák sa vyjadril že je to forma akejsi odmeny ze disciplinovanosť vodičov za predchádzajúce roky. (No comment)
  • reflexné prvky alebo reflexný odev pre chodcov aj v obci nie len mimo nej pri chodení po vozovke

To bol najzaujímavejší výpis zmien. Kompletné znenie zákona je k dispozícii na stránkach ministerstva vnútra www.minsv.sk.

Autor: ADMIN

Zdroj: https://www.najpravo.sk/